inneryou.nu Behandlingar Om InnerYou

+46 739 826 603

Workshop

Möt ditt inre med kärlek

Denna workshop hjälper dig att nå djupare in i dig själv.

Dagen innehåller meditationer och praktiska övningar.  

Orter: Stockholm och Vansbro (Dalarna)
Datum: Ej fastställt
Pris: Ej fastställt

Upplägg
Lämna det du  inte längre behöver
Medvetandegörande av ditt jag.
Renande och helande

Morgon- och eftermiddagsfika samt frukt och dryck ingår.

Workshop Möter mitt inre fokuserar på att stärka din intution.