inneryou.nu Behandlingar Om InnerYou

+46 739 826 603

Om InnerYou

- InnerYou - Utveckling börjar inifrån -
Vägen kan emellanåt kännas tung och svår, men det finns bra metoder som du kan ha hjälp av när du vill nå en inre djupare kontakt med din essans. Men för att lyckas måste du ha en genuin vilja att förändras och acceptera. 


Det finns metoder som kan läras ut som minskar stress och ökar välmåendet. Metoder som gör att du lär känna dig själv på ett djupare plan och utvecklas "inifrån". Därför är har InnerYou "Utveckling börjar inifrån" som sin slogan.
  
Jag arbetar som kommunikatör och på InnerYou där jag lär ut reikimetoder, håller meditationer, workshops och ger behandlingar. En annan röd tråd i mitt liv är mitt konstnärsskap.  

 InnerYou startade sin verksamheten 2015. Företaget drivs av Elisabeth Brodin Karlsson. 
InnerYou innehar  F-skattsedel. 
InnerYou är medlem i Förenade Reikiförbundet och Angelic Reiki Sverige.   

Elisabeth Brodin Karlsson har mångårig erfarenhet av att hålla kurser, workshops och meditationer och att ge behandlingar. Hälsomässor är också en aktivitet som InnerYou varit utställare på i flera år.  
 

Elisabeth Karlsson har bland annat följande utbildningar:

Holy Fire® III Reiki Online (är certifierad för att hålla onlinekurser på samtliga nivåer) -  Gun Moss Bjerling (Reikikliniken)
Karuna® Reiki Master - Gun Moss Bjerling (Reikikliniken)
Holy Fire® III Reiki Master - Gun Moss Bjerling (Reikikliniken)
Uppgradering i Angelic Reiki® -systemet -  Christine Core* (workshop hos Secourong)
Journalföring och Vårdande samtal - Gun Moss Bjerling (Secourong) 
Angelic Reiki® Master - Gun Moss Bjerling (Secourong)
Regressionsterapeut -  Jörgen Sundvall (Svenska Hypnosskolan)
Bioenergihealing -  Axelsons Gymnastiska institut
Usui Holy Fire® Master - Maria Nylow (TrueSelf)
Usui Reiki ART  - Maria Nylow (TrueSelf)
Pendelhealing - Karin Möller

Kevin och Christine Core är grundarna av Angelic Reiki®