inneryou.nu Behandlingar Om InnerYou

+46 739 826 603

HOLY FIRE® IIIKARUNA REIKI®MASTER

Karuna Reiki®

Karuna är en fortsättning inom Reikisystemet. Denna kurs är för dig som gått masternivån.

Karuna är sanskrit och betyder medkännande handling grundad på visdom.

Du initieras till åtta kraftfulla energistrålar. Strålarna är sammanlänkade med symboler som har sina specifika syften. Varje engergistråla startar inre processer och skänker helande på ett kraftfullt sätt.

Skälet till att du måste ha gått en Reikimasterkurs beror på att energistrålarna vibrerar på en så hög nivå så du måste vara redo för dem.

Du får en manual och diplom efter fullgången kurs.

Support vid behov och möjlighet att delta på Reikiträffar som InnerYou arrangerar.

 • Intresseanmälan
  Kursen är på tre dagar

  Tid: klockan 9:00-17:00Pris: 6.200 SEK inklusive moms

  Datum: Ej fastställt
  Ort: Stockholm och Vansbro (Dalarna)

  Intresseanmälan: Telefon: +46 739 826 603E-post: inneryou16@gmail.com InnerYou förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta denna vid ett fåtal anmälda. Avbokning: Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid avbokning. Vid avbokning betalas kursavgiften tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Kontakta InnerYou så snart som möjligt.

 • Förkunskaper

  Du ska minst ha varit Reikimaster minst sex månader innan denna kurs.

HOLY FIRE® IIIKARUNA REIKI®MASTER

HOLY FIRE® III KARUNA REIKI® MASTER

I och med energin i Holy Fire® III tillkommer en nionde energistråle.  Denna stråle uppgraderar  Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka.  Men denna kurs får hålla kurser i alla nivåer inom Holy Fire® och Karuna Reiki®.

HOLY FIRE® III KARUNA REIKI® MASTER

HOLY FIRE® III KARUNA REIKI® MASTER

Du får diplom och en manual efter fullgången kurs.

Support vid behov

Möjlighet att delta på Reiki-träffar arrangerade av InnerYou

Morgon- och eftermiddagsfika.

Frukt och dryck ingår

HOLY FIRE® III KARUNA REIKI® MASTER

De åtta energistrålarna

1. Förbereder dig för att ta emot helande på cellulär nivå. Denna stråle är också  gynande vid problem från tidigare liv.

2 Helar problem som kan vara omedvetna mönster 

3 Fyller dig med kärlek. Helar relationer och bidrar till att utveckla medkänsla.

4 Hjälper dig vid ovanor och missbruk samt bidrar till nya goda vanor.

5 Grundar dig  genom helande av de lägre chakrorna. Din kontakt strärks med jorden.  och stärka förbindelsen med jorden. Strålen renar ditt sinne. Skapar beslutsamhet vilket hjälper dig att förverkliga mål.

6 Integrerar ditt högre jag i kroppen. Detta förbättrar din  inlärningsförmåga och förmåga till kommunikation. Även din kreativiteten ökar.

7 Energin ger dig kraft och styrka att ta din rättmätiga plats och hjälper dig att  vara oberoende och förverkliga dina mål. Strålen är en jordhealingenergi vilken stärker din kontakt med naturen.

8 Strålen helar det förflutna, frigör rädsla och skapar frid och förtroende till livet. 

Den nioende strålen
9 Denna uppgraderar Reikisystemet till en högre medvetandenivå och styrka. 

HOLY FIRE® III KARUNA REIKI® MASTER

Kontakt

Elisabeth Brodin Karlsson
E-post: inneryou16@gmail.com
Telefon: +46 739 826 603