inneryou.nu Behandlingar Om InnerYou

+46 739 826 603

Avbokning

Här finns information kring vad som gäller om du behöver göra en avbokning. 

Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid avbokning. Vid avbokning betalas kursavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg.
Med anledning av COVID-19 
InnerYou uppmanar deltagare noggranhet med hygienen och att tvätta händera regelbundet. Gruppstorlekarna är också anpassade. Desinfektionsmedel finns att tillgå.
Om du har symptom som feber, hosta (även milda sympton) kan du inte vara med på en kurs/workshop eller annan aktivitet. Kontakta InnerYou. Du får avgifter åter. Om InnerYou uppvisar symtom ställs aktiviteten in. Antingen bestämmer vi ett nytt datum eller så får du tillbaka avgiften.

För mer information: Vårdguiden har mer information > 
InnerYou förbehåller sig rätten att ställa in kurs/workshop eller annan aktivitet arrangerad av InnerYou vid uppkommen sjukdom alternativ för få deltagare eller liknade skäl. Anmälda får i dessa fall avgiften återbetal. Nytt tillfälle kan komma att erbjudas.

Kontakta InnerYou
Telefon +46 739 826 603
E-post inneryou16@gmail.com