Workshop: Aktivera kristallen & Möt ditt inre

InnerYou erbjuder workshops som framför allt syftar till att du ska få ökad tilltro till din egen förmåga. Träffarna är inom olika områden. Det kan vara Prova-På-Reiki och andra stärkande möten. Meditationerna som arrangeras av InnerYou har olika teman. 

Workshop
Inför 2019: Aktivera Kristallen & möt ditt inre med kärlek.
I mitten av december fick de som deltog denna lördag gå igenom flera steg inför aktiveringen av 2019 års kristall.  Vi pausade världen utanför och gick in till vårt inre. 2018 avslutades och vi förberedde oss för 2019 års energier.

Deltagarna leddes varsamt till att lämna det som inte behövs längre. Andra moment var renande och helande. Vi avslutade med att vara och en aktiverade sin kristall. Denna dag var kraftfull och vacker. InnerYou kommer att hålla fler workshops, varmt välkommen.

Hälsningar Elisabeth