InnerYou Usui Reiki ART/Master

Steg 3 Art/Master-nivån Holy Fire Reiki II

ART/Master-nivån i Usui/Holy Fire II Reiki 

2016 tillkom Holy Fire II, vilket innebär att du som går en kurs hos InnerYou initieras på ett annat sätt än tidigare. 

ART står för Advanced Reiki Training. ART/Master kurs i Usui/Holy Fire II Reiki är en kurs som omfattar tre heldagar från en fredag till och med kommande söndag.

AKTUELLT
Usui/Holy Fire II  Reiki ART/Master

ART – Advanced Reiki Training
Fredag från klockan 9.00 till cirka 18.00 samt

Masternivån: Lördag klockan 9-18 
till och med söndag klockan 9 och avslutning cirka kl 16.00.

Senhösten 2019 hålls närmaste ART/Masterkurs

Anmäl dig till InnerYou om du är intresserad via inneryou16@gmail.com

När du bestämt dig för att gå denna avancerade masternivå bör du ha jobbat med Holy Fire Reiki ett tag och uppnått trygghet i ditt utövande.

Några väljer denna nivå för de har bestämt sig för att hålla kurser i Reiki och därmed bli Usui/Holy Fire II Reiki Master Teacher. Men det är absolut inget krav att du måste bli lärare och hålla kurser. Det enda som är viktigt är att du känner att det är dags att ta detta steg och att du är trygg i det du gör. Att gå Master-nivån kan du göra för din egen del – kursen är oerhört givande.

ART/Master nivån i Usui/Holy Fire II Reiki ger en ännu kraftfullare energihöjning.

Förkunskapskrav för ART- och Masterkurserna:
Usui Reiki eller Usui Holy Fire Reiki steg 1, grundkurs
Usui Reiki eller Usui Holy Fire Reiki steg 2, fortsättningskurs

InnerYou godkänner inte distanskurser som förkunskaper. Kopior/foton på dina diplom som verifierar tidigare kurser kommer att göras.

ART/Master nivån är på tre dagar sammanlagt, fredag, lördag och söndag. Du kan välja att gå enbart ART-nivån, Advanced Reiki Training. När du anmäler dig bör du veta om du vill gå enbart ART och/eller alla delar.

ART-nivån (Advanced Reiki Training)
Manual
Usuis mastersymbol
Initiering till masterenergin
Vi lär oss Reiki rörelsemeditation
Ett flertal meditationer
Vi programmerar kristaller och stenar med Reiki-energi
Vi gör Reiki-sändare
Patientsäkerhetslagen som berör dig som är Reiki-utövare
Diplomering
Du får även en manual

Det ingår även: Morgon- och eftermiddagsfika, frukt, the/kaffe.

I kursen ingår att du kan gå på Reiki-möten som InnerYou håller. Du får även support efter behov.

Usui/Holy Fire II Reiki Master

Master-nivån är den högsta nivån inom Holy Fire Reiki och den kallas även för lärarnivån. Men du har stor nytta av denna kurs även om du inte avser att hålla kurser själv. När du haft din första kurs du kan kalla dig för Reiki Master Teacher. 

Master-kursen ger dig möjlighet att utöva ett kraftfullt helande arbete samtidigt som den är din egen personliga ”lärandekurs”. I Masterkursen ingår ART-kursen, vilket innebär att kursen är på tre dagar sammanlagt.

Med mastergraden kan du lära ut Usui Holy Fire Reiki på alla dess nivåer (grundkurs, fortsättningskurs, ART- och Masternivån).

Denna kurs har många praktiska moment. Den har även starka utresande effekter på dig som deltar. Det finns de som kan känna av energierna i flera veckor efter genomgången kurs.

Förkunskaper: ART-nivån i Usui Holy Fire Reiki. Fem dokumenterade behandlingar.

Tid: Tre heldagar (fredag till och med söndag).
Fredag-lördag klockan 9.00 – ca 18.00 (morgonfika kl 8.30)
Söndag klockan 9.00 – ca 16.00 (morgonfika kl 8.30

Innehåll
William Lee Rands kursmanual
De metoder som ingår i ART-nivån (Advanced Reiki Training)
Usuis mastersymbol
Holy Fire-symbolen
Denna nivå ger mycket tid till hur du går tillväga och utför initieringar på samtliga nivåer (tanken bakom initieringarna samt praktiska övningar)
Meditationer
Begreppen Tre himlar
Begreppen ande och själ
Frigörande av andliga bindningar
Andlig inriktning som reikimaster
Att hålla undervisning
Att öppna en egen mottagning
Information om Patientsäkerhetslagen som berör Reiki-utövaren
Diplomering

På kursen ges även tid för fördjupningar och diskussioner.
Dessutom ingår: morgonfika, frukt, thé/kaffe, eftermiddagsfika.

Du får möjlighet att delta på Reiki-möten som hålls av InnerYou. Vid behov anordnas även träffar för mastrar och support. Behöver du mer tid och erfarenhet innan du själv ger kursen kan du repetera de olika nivåerna till ett nedsatt pris.

Angående bokning
Vid tre anmälda förbehåller sig InnerYou rätten att flytta på kurstillfället alternativt ställa in kursen.