Nallarna går fortsättningskurs hos InnerYou

Steg 2 Fortsättning Holy Fire II Reiki

Fortsättningskurs i Usui Holy Fire II Reiki

Holy Fire Reiki introducerades 2014 på International Center for Reiki Training av William Lee Rand. Ordet Holy har ingen religös betydelse utan står för helhet – att bli hel/fullständig som människa. 

2016 tillkom Holy Fire II, vilket i princip innebär att du som går en kurs hos InnerYou initieras på ett annat sätt än tidigare. Du som gått grundkurs i Holy Fire eller Usui Reiki får genom denna kurs tillgång till Holy Fire II. 

AKTUELLT
Fortsättningskurs ges lördag 25 till och med söndag 26 maj 2019. Stockhoms innerstad.

  • HolyFire Reiki respekterar alltid den fria vilja.
  • Den helar djupt och snabbt.
  • Den frigör oro och ersätter den med känslan av trygghet och den ger spontant vägledning.På nivå 2 ökar din förmåga att förmedla energi och du får fördjupade kunskaper i olika helandetekniker.
  • I och med nivå 2 erhåller du ytterligare energihöjning.
  • Du lär dig skicka reiki-energi på distans och att använda kristaller i helandet.
  • Du blir initierad till Holy Fire Reiki II och får tre symboler som vi kommer att använda i det helande-arbetet.
  • Kursen innehåller många övningar och meditationer.
  • Fortsättningskurs Holy Fire Reiki kan även hållas i  Dalarna. Kursen i Dalarna inkluderar vegetarisk lunch. Anmäl intresse.

Förkunskaper: Usui Holy Fire Reiki steg 1 eller Usui Reiki steg 1 även kallad  Usui-Reiki.

InnerYou godkänner inte distanskurser som förkunskaper.

Lördag samt söndag. Kursen startar klockan 10.00 och avslutas klockan 18.00 båda dagarna (morgonfika från klockan 9.30 för den som vill).

Pris totalt: 3.200 kronor inklusive moms
Anmälan 500 kronor betalas in på BG 651-8344.
Orter: Kursen ges i Stockholm och Dalarna (Vansbro)

I kursen ingår: Morgonfika med smörgås och kaffe/thé och juice. Eftermiddagsfika. Frukt och dryck. Manual och diplom.

Det finns även möjlighet att delta på Reiki-träffar som arrangeras av InneYou. Support ges efter behov.

Kursinnehåll
Meditation
Sända reiki på avstånd
Holy Fire II Reiki steg 2
Symbolernas betydelse
Behandling med hjälp av symbolerna
Flera reikitekniker
Reiki-sändare
Helande med kristaller
Hälso- och sjukvårdslagen som berör utövare av Reiki
Diplomering

Dagen innehåller ett flertal meditationer samt övningar. Vi övar även på handpositioner och boysen scanning som grundkursen innehåller. Du får en mer utförlig beskrivning när du anmält dig till en kurs.

Angående bokning
Vid tre anmälda förbehåller sig InnerYou rätten att flytta på kurstillfället alternativt ställa in kursen.