Tecknet för Reiki på Kanji.

Om Reiki

Rei betyder liv och Ki energi tillsammans blir Reiki livsenergi. Några kallar Reiki för Universell energi.

Reiki är ingen religion, den är ett verktyg för din personliga och andliga utveckling. Reiki har tusenåriga rötter från Tibet och shamanism och annan esoterisk kunskap. Enligt viss fakta finns det över 100 olika Reiki-former. Men den jag utövar heter  Usui Holy Fire Reiki. 

Dr Mikao Usui, grundaren av Usui Reiki gav ut en vägledning för personlig och andling utveckling – Gokai. Vägledningen innefattar fem principer. Dessa principer är vägledande för mig som utövare, men det gäller också att komma ihåg att vi är inte mer än människor. Men det finns en ny dag och en ny chans och nya möjlighet att utveckla vårt inre.

GOKAI – De fem reikiprinciperna
Bara för idag
ska jag släppa all min ilska
ska jag släppa all min oro
ska jag känna tacksamhet
ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
ska jag vara vänlig mot alla jag möter­

Bakgrund och historik
Reiki har rötter i tusentals år gamla traditioner, bland annat från Tibet och shamanism. dr Mikao Usui, föddes i Japan 1865 och dog 1926. Det är han som är grundaren av Usui Reiki. Hans Reiki-system kom till Hawaii i slutet av 1930-talet och därifrån spred sig läran vidare till oss i västvärlden under den senare delen av 1900-talet.

Dr Mikao Usui föddes i byn Yago i Japan. Som liten pojke sattes han i en buddhistskola belägen i närheten av berget Kurama, några mil från Kyoto. Mikao utövade kiko, den japanska versionen av qigong och spådomskonst. Usui arbetade mycket med energier och han gav healing till andra människor. Mikao Usui utbildade sig inom medicin, psykologi och teologi med mera. Han öppnade en egen praktik och utbildade elever i Usui Reiki. En av Usuis elever var dr Chujiro Hayashi.

Dr Hayashi föddes i Japan 1880 och levde till 1940. Dr Hayashi startade sin egen Reiki-klinik i Tokyo efter bortgången av dr Usui Mikao. Dr Hayashi dokumenterade sina behandlingar  och utvecklade en egen metod med specifika handpositioner för behandling av olika besvär. Detta system kallas för Hayashi Shiki Reiki Ryoho – Hayashis Reikihealingsystem.

Hawayo Takata föddes 1900 i Hawaii och levde till 1980 i USA. Hawayo kom till Hayashis klinik för att få behandling efter att hon fått allehanda diagnoser som bland annat astma, tumör, gallsten och blindtarmsinflammation. Efter flera månader med behandlingar i Japan blev Hawayo Takata frisk. Hon återvände därför till Hawaii men återvände till Japan för att utbilda sig till Reiki master hos Hayashi. Takata förenklade Reiki-metoderna och förde Reiki till västerlandet.

Wanja Twan tog Reiki till Sverige 1980. Wanja utbildades av Hawayo Takata i Kanada.

2014 introducerades Holy Fire® Reiki vid International Training Center of Reiki. William Lee Rand är grundaren av Holy Fire® som kan liknas vid ett tillägg till Usui Reiki. William fick till sig Holy Fire® och nedtecknade allt. Det finns vissa skillnader mellan Usui Reiki och Holy Fire® Reiki och det finns likheter. Själva grunden är Usui Reiki, det vill säga handpositioner, symbolerna på nivå 2 och historiken. Det är lätt att tro att Holy har en religiös betydelse, men så är inte fallet. Holy handlar om att bli hel.

En behandling i Holy Fire® Reiki är djupgående och upplevs ofta som mjuk. Förutom att kurser skiljer sig något åt mellan Usui Reiki och Holy Fire® Reiki har  Holy Fire® ytterligare en symbol som eleverna får motta på Masternivån – den högsta nivån.

På steg 1 i Usui Holy Fire® går jag igenom bakgrunden ytterligare.