Den blå sjalen, Eliasbeth Karlsson EKN

Steg 1 Grundkurs i Holy Fire II Reiki

Holy Fire Reiki introducerades 2014 på International Center for Reiki Training av William Lee Rand. Ordet Holy har ingen religös betydelse utan står för helhet – att bli hel.

2016 tillkom Holy Fire II, vilket i princip innebär att du som går en kurs hos InnerYou initieras på ett annat sätt än tidigare.

Kontakta gärna mig om du är intresserad av att gå grundkurs i Usui Holy Fire II Reiki på inneryou16@gmail.com eller 0739-826 603.
Detsamma gäller om du önskar gå en kurs i Dalarna.

Aktuellt
Grundkurs i Usui Holy Fire II Reiki lördag 13 april till och med söndag 14 april 2019.

Här är några egenskaper som Holy Fire Reiki har:

  • Den respekterar alltid den fria viljan.
  • Den helar djupt och snabbt.
  • Den frigör oro och ersätter den med känslan av trygghet och den ger spontant vägledning.

Om du väljer att gå en kurs i HolyFire Reiki bör du ha provat på en Reiki-behandling innan så att du vet hur du upplever energin.

När du bestämt dig för att gå en kurs så startar din egen inre resa. Att jobba djupgående med energier handlar om att lära känna sig själv och sidor som tidigare varit fördolda. Det kan vara tufft, men samtidigt är det oerhört givande och uppbyggande för både din kropp och själ. Vill betona att Reiki alltid respekterar din fria vilja. Mitt mål som master är att vara ditt stöd i att du ska våga tro på dig själv och din intution.

Alla som går en kurs hos InnerYou ges möjlighet att delta på Reiki-träffar arrangerade av InnerYou. Du får även support efter behov. 

  • Alla kurser inleds med morgonfika 30 minuter innan kursstart.
  • Alla kursdeltagare får diplom och en manual efter fullföljd kurs.

Kurstillfällen
Lördag 13 april till och med söndag 14 april, Stockholm, innerstan, grundkurs

Pris 2.900 kronor varav anmälningsavgift 500 kronor sätts in på BG 651-8344
Lördag klockan 10.00-18.00 samt söndag 10.00-18.00. Vi börjar med morgonfika klockan 9.30 (frivilligt naturligtvis).

Kursinnehåll grundkurs i Usui Holy Fire II Reiki 

Bakgrund: Historik och begreppet Holy Fire Reiki.
Reikiprinciperna
Holy Fire II Reiki steg 1
Gassho – meditation.
Reiji-ho – intuitiv ledning.
Chiryo – Reikibehandling: ge och ta emot Reiki
Vi övar på handpositioner och ger varandra Reiki
Kenyoku – torrbad/rening
Hur du ger dig själv Reiki
Etik och patientsäkerhetslagen som gäller den som utövar Reiki
Diplomering

Dagen innehåller ett flertal meditationer samt övningar.

Angående bokning
Vid tre anmälda förbehåller sig InnerYou rätten att flytta på kurstillfället alternativt ställa in kursen.