Kärlek av EKN, Elisabeth Karlsson, copyright

Angelic Reiki Professionell Utövare

För att ha rätten att säga att du ger behandlingar i Anglic Reiki måste du ha gått kursen Angelic Reiki Profesionell utövare. 

Förkunskaper: Angelic Reiki 1-2, Angelic Reiki 3-4

Plats: Stockholm och i Vansbro kommun (Dalarna)

När du har gått kursen Anglic Reiki professionell utövare har du rätt att marknadsföra att du arbetar med Angelic Reiki

Angelic Reiki professionell utövare består av två delar:
Del 1 pågår under två dagar och har fokus på helandemetoden inom Anlic Reiki. Vi går igenom aspekter av andlig natur och fördjupar medvetenheten av helandet.

Del 2 pågår under en dag. Under denna del får du praktisk information om hur du kan arbeta professionellt med Angelic Reiki och hur du startar ett företag samt etik vid ditt utövande.  Om du redan driver ett företag kan du välja att inte gå del 2.

Förkunskapskrav: Angelic Reiki 1-2, Angelic Reiki 3-4.
Inför kursstarten i Professionell utövare ska du lämna/skicka in tre dokumenterade behandlingar i Angelic Reiki.

Angående bokningen: Vid färre anmälda än fyra deltagare kan InnerYou förbehålla sig rätten att flytta tillfället till annat datum alt ställa in.