InnerYou - Angelic Master Teacher

Angelic Reiki Master

Angelic Reiki Master Teacher är den sista delen inom Angelic Reiki, här lär du dig att lära andra Angelic Reiki. Kursen innehåller därför repetitioner av moment du har gått igenom på föregående kurser och fördjupningar. Vi diskuterar också mycket och övar på olika moment.

Förkunskapskrav:
Angelic Reiki 1-2, Angelic Reiki 3-4 och Angelic Reiki Professionell utövare

Plats: Stockholm och i Vansbro kommun (Dalarna)

Kursen startar på fredagskvällen och därefter är det hela lördagen samt söndagen.

Kursdagarna börjat med morgonfika för den som vill. Även eftermiddagsfika, dryck och frukt ingår.

Du får naturlitvis även en kursmanual

Innehåll i korthet
Rening och initiering enligt fjärde graden
Masterinitiering av ärkeänglarna
Livsträdets ärkeänglar – meditaion
Praktiska råd då du håller en kurs
Övning av de olika momenten som ingår i kurser
Diplomering

Angående bokningen: Vid färre anmälda än fyra deltagare kan InnerYou förbehålla sig rätten att flytta tillfället till annat datum alt ställa in.