Älvor - Elfs

Angelic Reiki 3&4

Kurser i AngelicReiki hålls både i Stockholm och Dalarna.

I och med Angelic Reiki 3&4 får du ytterligare energihöjning och fler helandemetoder och insikt i energiarbete. Denna kurs innehåller många praktiska övningar och meditationer.

Förkunskaper: Angelic Reiki 1&2

Tid: Fredag från klockan 17.00-20.00 samt lördag till och med söndag från klockan 9.30-18.00.

Plats: Stockholm eller i Vansbro kommun Dalarna.

Pris: 3.600 kronor inklusive moms varav anmälningsavgiften är 500 kronor.

AKTUELLT
Är du intresserad av workshop 3&4 ber jag dig skicka en intresseanmälan till inneryou16@gmail.com.

Vi startar med morgonfika lördag och söndag klockan 8:30.

Kursen inkluderar även Angelic-Reiki träffar, diplom och manual. Du får även eftermiddagsfika, frukt och dryck.

Kursinnehåll
Rena, öppna och stänga platsen för energiarbete
Meditation för grundande
Meditation för den kännande kroppen
Meditationen De kosmiska strålarnas meditation
Renande samt initiering 3:e graden Angelic Reiki
Renande, borttagning av entiteter och initiering 4:e grade Angelic Reiki
Ärkeänglarnas masterinitiering
Praktisera helande
Helande genom ögonen
Helande genom gudomlig närvaro
Patientsäkerhetslagen – den del som gäller Reikiutövare
Diplomering

Angående bokningen: Vid färre anmälda än fyra deltagare kan InnerYou förbehålla sig rätten att flytta tillfället till annat datum alt ställa in.